3 – Teologin viestintätaidot

Joensuussa järjestetään syksyllä 2012 kurssi  (2424203) Teologin viestintätaidot, (1 op)

Tavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa

  • kuvata teologiammattien tiedotus- ja viestintätehtävien käytäntöjä,
  • arvioida sähköisen ja painetun median soveltuvuutta kulloisenkin viestintätavoitteen kannalta,
  • soveltaa viestintää koskevaa tietämystään ja osaamistaan teologin työelämätehtävissä korkeita ammattieettisiäperiaatteita noudattaen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan tiedotus- ja viestintätehtävien yleisiin periaatteisiin sekä teologiammattien viestintäroolien tavoitteisiin ja käytäntöihin. Erityisesti perehdytään kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen viestintää koskevaan problematiikkaan. Tiedotuksen ja viestinnän perusdokumenttien laatimista (tiedote, kolumni, artikkeli, haastattelu) opetellaan käytännöllisten harjoitusten välityksellä.

Luennot:

To 13.9.2012 klo 15 – 17  Yleiskatsaus kirkolliseen viestintään, viestintäjohtaja Tuomo Pesonen.
To 13.9.2012  klo 17 – 19 Hartaudet ja jumalanpalvelukset sähköisessä mediassa, osa 1, toimittaja
Kaisa Kariranta.
Pe 14.9.2012 klo 9 – 13 Hartaudet ja jumalanpalvelukset sähköisessä mediassa, osa 2, toimittaja  Kaisa Kariranta.
To 27.9.2012 klo 15-19 Kirkon vuorovaikutteinen työ verkossa, verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen
Pe 28.9.2012 klo 9-13 Viestinnällä vaikuttavuutta – kuinka viestin, kuinka näen työssäni uutisen, tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki.
Kouluttajat ovat Kirkon tiedotuskeskuksen asiantuntijoita. Kirkon tiedotuskeskus lahjoittaa kurssin toteutuksen teologian osastolle.

Opintopisteen kurssista haluavat kirjoittavat kurssin jälkeen noin 3-4 sivun esseen luentojen virittämiä ajatuksiä työstäen aiheesta ”Teologin viestintätaidot ja ympäröivän yhteiskunnan sille asettamat haasteet”.

Oppimistehtävä on palautettava 10.10.2012 mennessä sähköpostitse osoitteella heikki.saloma(at)uef.fi.
Työ nimetään oheisen mallin mukaisesti: viestintaessee-2012-sukunimi-etunimi.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *