Sielunhoidon soveltavat opinnot

Sielunhoidon soveltavat opinnot (2424200) on  vapaasti valittaviin opintoihin sijoittuva 20 opintopisteen opintokokonaisuus, jossa teoreettisen opiskelun ja käytännön työssäoppimisen menetelmillä perehdytään sielunhoidon erityisalojen toimintaympäristöihin, ammattikuviin ja työkäytäntöihin.

Opinnot jakaantuvat 8 opintopisteen laajuisiin teoreettisiin opintoihin (osio A: Hoitotieteen, lääketieteen ja teologian näkökulmia ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen) sekä 12 opintopisteen laajuiseen ohjattuun työssäoppimisjaksoon (osio B: Sielunhoidon kliininen jakso).

A-osio jakautuu neljään osakurssiin

  • Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa (3 op), luennot (24 t)
  • Hoitotieteellinen tieto potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa (2 op), luennot (8 t)
  • Johdatus psykiatriaan (2 op), luennot (16 t)
  • Sielunhoito osana ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista (1 op), kirjatentti
B-osio (työssäoppimisjakso, 12 op) sisältää ohjattua työskentelyä sielunhoitajan tehtävissä seitsemän työviikon ajan (n. 234 t.) sekä tehtävään liittyvää perehdytystä, luentoja ja ohjausryhmiä yhteensä 80 tuntia.
A-osio: Teologian, hoitotieteen ja lääketieteen näkökulmia ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *