Sielunhoidon soveltavien opintojen aineistopankki

Sielunhoidon soveltavien opintojen teoriajakson aineistoja julkaistaan omalla alasivuillaan.
Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Foorumi soveltavien opintojen opiskelijoille ja ohjaajille

Joensuun teologikoulutuksen soveltaviin opintoihin osallistuu vuosittain noin 60 – 80 opiskelijaa. Ohjaustehtävissä toimii noin 50 kirkon eri ammateissa toimivaa teologia, pappia ja viranhaltijaa tai muuta asiantuntijaa.
Näille kohderyhmille tarjoutuu uusi mahdollisuus käydä keskustelua periaatteellisista ja ajankohtaisista kysymyksistä näiden kotisivujen yhteyteen avatulla soveltavien opintojen Foorumilla. Ks. http://foorumi.heikkisalomaa.fi/
Opiskelijoiden käytössä oleva Foorumi jakautuu neljään osaan: keskustelua käydään 1. kirkon virkaan vaadittavista soveltavista opinnoista, 2. sielunhoidon soveltavista opinnoista, 3. yhteiskunnallisista soveltavista opinnoista ja lisäksi sivuilla on alue 4. Yleiskeskustelu, jolla on mahdollista tehdä kysymyksiä ja jakaa yleistä perustietoa soveltavista opinnoista.
Foorumiin liittyminen edellyttää kirjautumista. Kirjautumisen yhteydessä osanottajat saavat omat tunnukset, joilla voivat osallistua omien alueidensa keskusteluun. Tunnuksesta ilmenee kyseisen osanottajan henkilöllisyys ja kukin kirjoittaja on vastuussa omista mielipiteistään.
HUOM! Tietoturvasyistä on tärkeätä huomauttaa, että kaikki erityistä luottamuksellisuutta vaativa keskustelu on syytä käydä jollakin muilla välineillä.
Lisätietoja: Heikki Salomaa, sivuston ylläpitäjä, Joensuun yliopiston soveltavien opintojen yliopistonlehtori,
heikki.salomaa (at) joensuu.fi, puh. 050 570 8686.
Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Teologian opiskelijoiden soveltavat opinnot

Heikki Salomaa 20.8.2009
Tämä sivusto ja tähän liittyvät keskustelualueet palvelevat soveltavia opintoja suorittavia tai suunnittelevia teologian opiskelijoita ja soveltavien opintojen kehittämistä. Myös soveltavissa opinnoissa ohjaajina toimivia seurakuntien työntekijöitä ja muita asiantuntijoita palvellaan ajankohtaisella tiedolla soveltavien opintojen kehittämisestä.

Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti