Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot

Joensuun teologikoulutuksessa opiskelijan on mahdollista suorittaa oman valintansa mukaan rakennetut yhteiskunnalliset soveltavat opinnot (20 op).
Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot on teologin yleisiä työelämätaitoja ja yhteiskunnallisia uravaihtoehtoja esittelevä oppimiskokonaisuus (20 op). Teoreettisen opiskelun ja käytännön työssäoppimisen menetelmillä perehdytään työelämän generalistialojen edellyttämään asiantuntijuuteen, toimintaympäristöihin, ammattikuviin ja työkäytäntöihin.
Oppimiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa muun muassa soveltaa tieteellistä teologista osaamistaan joko media-, hallinto-, koulutus-, kulttuuri-, järjestö- tai tutkimustyön toimintaympäristöissä sekä analysoida työelämätodellisuuden yhteiskunnallisia, sosiologisia ja yksilöllisiä rakenteita ja teologin eri ammattikuvien erityiskysymyksiä.
Edeltävinä opintoina vaaditaan teologian kandidaatin tutkinto tai siihen vaadittavat opinnot. Pelkkää teologian maisterin tutkintoa suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina täydentävien opintojen (60 op) suorittaminen. Opiskelija voi halutessaan suorittaa erikseen valitsemiaan osia teoriajakson opinnoista.

Opintojen rakenne

Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot toteutetaan yhteistyössä vuosittain vaihtuvien julkisen hallinnon, yrityselämän, kolmannen sektorin ja median toimijoiden kanssa. Työssäoppimisen ohjaus tapahtuu työpaikalla yliopiston valitseman ohjaavan opettajan johdolla. Opiskelijan on huomattava, että nämä opinnot eivät anna valmiutta evankelisluterilaisen kirkon virkaan.
Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot koostuvat kahdesta osasta:

Teoriajakso (8 op)

Teologina työelämässä: Jakso sisältää johdanto-osion (3 op) sekä viisi (5) yhden opintopisteen kurssia, joissa käsitellään yleisiä työelämän vaatimia kompetensseja viestinnän ja vuorovaikutuksen, esimies- ja alaistaitojen, hallinto-osaamisen, arvovaikuttamisen sekä tutkijanuran konteksteissa.
Yksityiskohtaisempaa aineistoa ja kurssien materiaalia löydät oheisilta alasivuilta
  • 2424201 Johdanto yhteiskunnallisiin soveltaviin opintoihin
  • 2424202 Hallintomenettelytaidot
  • 2424203 Teologin viestintätaidot
  • 2424204 Teologi ammattitutkijana
  • 2424205 Teologi esimiehenä ja alaisena
  • 2424206 Teologi arvovaikuttajana

Työssäoppimisjakso (12 op)

Teologin ammattikuvan rakentaminen: Jakso on strukturoitu ja ohjattu työelämäoppiminen, joka sisältää 8 viikkoa päätoimista työskentelyä jossain yliopiston hyväksymässä työpaikassa.
Työssäoppiminen päättyy evaluaatiojaksoon, joka sisältää työssäoppimisraportin laatimisen ja arviointikeskustelun opiskelijan, työssäoppimisjakson ohjaajan sekä oppimisjaksosta vastaavan opettajan kesken.

Hakeminen

Yhteiskunnallisiin soveltaviin opintoihin haetaan vuosittain 1.-28.2. Ennen ilmoittautumisajan alkua tammikuussa järjestetään kaikille opiskelijoille yleinen infotilaisuus, josta tiedotetaan erikseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *