TYÖSSÄOPPIMINEN sairaalassa

Sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjakso

OPETUSSUUNNITELMA
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija johonkin erikseen valittavaan sosiaali- ja terveydenhuollon kliiniseen instituutioon ja sen sosiaaliseen todellisuuteen sielunhoitajan ammatillisena toimintaympäristönä. Itsenäisen työssäoppimisen ja työnohjauksellisen ryhmäprosessin avulla opiskelija paneutuu sielunhoitajan ammattikuviin ja käytännön työhön asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Samalla opiskelija hahmottaa reflektiivisen oppimiskäytännön avulla omaa ammatti-identiteettiään ja ammattietiikkaansa.

Toteutus ja työtavat: 8 viikkoa työssäoppimista sairaalassa tai muualla sielunhoidon kentällä siellä työskentelevän teologin ohjauksessa. Työssäoppimisjakso sisältää aloitusseminaarin sekä orientoitumisen työkenttään (12 t) ja päätösseminaarin (4 t).

Työssäoppimisjaksolla opiskelija laatii itsenäisenä työskentelynä kirjallisia raportteja sielunhoitokeskusteluista ja pitää oppimispäiväkirjaa. Oppimiskokemuksia tarkastellaan työnohjausryhmissä ja ammatillisissa kasvuryhmissä (yhteensä 48 t). Työssäoppimisjakson oppimisympäristönä on pääasiassa sairaalasielunhoito, kriminaali- ja päihdetyö tai kehitysvammaistyö, mutta työssäoppimiskentät saattavat vaihdella vuosittain kulloisenkin tilanteen mukaan.

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Työssäoppimisopintojakso toteutetaan  Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Paiholan sairaalassa. Opiskelijat jakautuvat kahteen 4 opiskelijan ryhmään ja vaihtavat työskentelypaikkaa jakson puolessa välissä.

Työssäoppimisjakson (8 viikkoa) työskentelyn vaiheet:

  • Aloitus ja perehdyttäminen, viikko 1
  • Työskentelyviikot 2-4
  • Teemaviikko 5, luentoja ja vierailuja muilla sielunhoidon ammattilaisten työpaikoilla
  • Työskentelyviikot 6-7
  • Päätösviikko 8

Pääsääntöisesti aamupäivät käytetään teoreettiseen opiskeluun ja/tai ryhmäohjauksiin.

Opiskelijoille annettu ohjaus rakentuu muutamista toisiaan täydentävistä työtavoista työskentelyviikoilla 2-4 ja 6-7:

  • Ammatillisen kasvun ryhmä (sairaalapapin ryhmäohjaus), 1  x vko á 1,5 t – ma
  • Työnohjausryhmä, 8 henkeä – 2 x vko á 1,5 t – ti ja to
  • Identiteettiryhmä, 1 x vko á 1,5 – ke
  • Työskentely osastoilla sairaalapapin työpaikkaohjauksessa, raporttien kirjoittaminen ohjaajalle käydyistä keskusteluista
  • Teoriaopiskelua työssäoppimissuunnitelmien perusteella valituista aihepiireistä

Teemaviikolla ei työskennellä sairaalassa vaan sen aikana eri sielunhoidon alojen asiantuntijat luennoivat erikoisalueistaan ja joinakin päivinä suoritetaan ekskursioita maakunnassa toimiville sielunhoidon ammattilaisten työpaikoille (päihdetyö, kehitysvamma-ala jne.)

Tässä kuvattu suunnitelma voi vielä joiltakin osin muuttua. Tarkennuksista tiedotetaan jaksolle valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti.

——————————————-

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *