Haku sielunhoidon soveltavien opintojen sairaalajaksolle (2424305)

 

Haku sielunhoidon soveltaviin opintojen työssäoppimisjaksolle käynnistyy. Hakuaika on 1.-20.9.2012. Opintojaksolle otetaan vuosittain yhteensä kahdeksan opiskelijaa. Työssäoppimisjakso Tikkamäen ja Paiholan sairaaloissa toteuteaan keväällä 2013 ajalla 13.3. – 8.5.
Virallinen hakutiedote on teologian osaston intranetin sivuilla osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/teologian-osasto.

Hakulomake ja siihen liittyvät ohjeet löytyvät myös oheisista linkeistä:

 

Lisätietoja:  yliopistonlehtori Heikki Salomaa (050 5708686)

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito, Sielunhoidon soveltavat opinnot | Jätä kommentti

Mistä löytyy Suomen paras harjoitteluseurakunta?

Kirkon koulutuskeskus, Seurakuntaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu ovat 26.4.2012 käynnistäneet hankeen, jossa etsitään maan parasta harjoitteluseurakuntaa. Tavoitteena on nostaa esille niitä kysymyksiä, jotka vaikuttavat onnistuneen työssäoppimiskokemuksen syntymiseen.

Olet mahdollisesti osana teologian opintojasi suorittanut kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot ja sen välityksellä tutustunut yhteen työssäoppimisseurakuntaan. Voisiko kilpailun voittajaseurakunta ollakin joku Joensuun soveltavien opintojen yhteistyökumppani? Kenties juuri se, josta sinulla on kokemusta?

Millä perusteella näin voisi olla? Tämän selvittämiseeksi pyydän sinua vastaamaan oheiseen kyselyyn, jossa muutamalla kysymyksellä kartoitetaan harjoittelun/työssäoppisen puitteiden ja ohjauksen toimivuutta.

http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/4252/lomake.html

Kokoan kyselyn vastaukset ja lähetän ne kilpailuun.

Parhaan harjoitteluseurakunnan valinnassa otetaan huomioon koko työyhteisön pitkäjännitteinen toiminta harjoittelujen organisoimisessa, hyvät ja koulutetut ohjaajat, paikkojen tarjoaminen eri alojen opiskelijoille, asunnon yms. sosiaalisten asioiden hyvä järjestäminen tarvittaessa, opiskelijapalaute, tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa jne.

Voittaja julkistetaan Seurakuntaopiston kampusalueen puutarhajuhlasssa 21.8.2012. Palkinnon tulee ojentamaan arkkipiispa Kari Mäkinen.

Kilpailuun voit osallistua myös suoraan lähettämällä oman viestisi sen järjestäjille. Kilpailuun saavat lähettää vastauksia oppilaitokset, hiippakunnat ja opiskelijat. Vastausten tulee olla perillä  31.5.2012 mennessä  osoitteella Kirkon koulutuskeskus, Järvenpääntie 640S, 04400 Järvenpää tai sähköpostilla (os. kari.kopperi@evl.fi).

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Kirkolliset soveltavat ensi talvena Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa.

Kuopiossa poikkeuksellisesti välivuosi työssäoppimisjakson toteutuksessa.

Kirkon virkaan vaadittavissa soveltavissa opinnoissa (koodi 2424100) opiskelee lukuvuonna 2012-2013 yhteensä 29 opiskelijaa (kahdelle opiskelijalle on vielä täydennyshaussa paikka tarjolla Lappeenrantaan ja yhdelle Ouluun).
Oppimiskokonaisuuteen hakeneiden ja hyväksyttyjen määrä on lukuvuonna 2012-2013 viidenneksen tavanomaista pienempi. Tästä syystä yksi viidestä työssäoppimispaikkakunnastamme, Kuopio, pitää ensi talvena välivuotta työssäoppimisesta.
Näillä sivuilla julkaistaan soveltavien opintojen suorittamiseen liittyviä opetusohjelmatietoja   sekä ohjeita ja oheismateriaalia. Viralliset tiedot ja eri kurssien ilmoittautumismenettelyt löytyvät Itä-Suomen  yliopiston WebOodista.
Jos olet kiinnostunut jäljellä olevista soveltavien opintojen opiskelupaikoista, ota yhteyttä soveltavien opintojen yliopistonlehtoriin, meiliosoite heikki.salomaa (at) uef.fi.
Tallennettu kategorioihin Työelämä kirkossa | Jätä kommentti

Hallintomenettelytaidot-kurssilla opeteltiin nuijan käyttöä

Yhteiskunnallisten soveltavien opintojen uusin kurssi Hallintomenettelytaidot (2424202) toteutettiin ajalla 28.3.-9.5.2012.

Kurssilla käsitellään teologin työssä eteen tulevia hallinnollista osaamista koskevia tilanteita, vastuita ja ongelmia sekä hallinnollisten ohjeiden että käytännön työelämätilanteiden näkökulmasta. Lisätietoja kurssista ja kurssin tehtävistä.

Ongelmanratkaisutehtävien lisäksi opiskelijat vuorotellen toimivat kurssin puitteissa kokoontuvan Hallintomenettelyjen arviointilautakunnan puheenjohtajina ja sihteereinä.

Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Ystävyyden merkitys

Antiikin kirjallisuudessa kerrotaan legendaa kahdesta Pythagoraan oppilaasta, Damonista ja Pythiaasta (400 eKr.).
”Pythias ja Damon matkustivat yhdessä Syrakusaan. Kävi niin, että Pythias sai siellä syytteen juonittelusta Syrakusan kuningasta, Dionysios I:stä vastaan, josta rangaistuksena hänet tuomittiin kuolemaan.
Pythias hyväksyi rangaistuksen, mutta pyysi lupaa päästä käymään kotona, että voisi järjestellä asiansa ja hyvästellä perheensä. Dionysios kieltäytyi, koska hän oli varma, että Pythias pakenisi eikä palaisi takaisin.
Damon sen sijaan uhrautui ystävänsä Pythiaan edestä ja tarjoutui jäämään pantiksi, kunnes Pythias palaisi. Dionysios hyväksyi tarjouksen sillä ehdolla, että jos Pythias ei palaa, Damon kuolee hänen sijastaan. Damon hyväksyi ehdon ja Pythias vapautettiin.
Dionysios oli varma, ettei Pythias palaisi, ja sinä päivänä kun hänen oli tarkoitus palata, Dionysios valmistautui teloittamaan Damonin. Kuninkaan hämmästykseksi Pythias kuitenkin palasi juuri kun Damonia oltiin teloittamassa.
Pythias pyysi ystävältään anteeksi myöhästymistään, ja kertoi, kuinka merirosvot olivat kaapanneet laivan sen ollessa matkalla kohti Syrakusaan, ja hänet heitettiin mereen. Pythias kertoi, kuinka hän ui rantaan ja hankkiutui Syrakusaan niin nopeasti kuin mahdollista, saapuen perille viime hetkellä.
Dionysios oli niin otettu ystävysten välisestä luottamuksesta, että hän vapautti sekä Damonin että Pythiaksen, ja pyysi heitä jäämään hoviinsa.”
Lähde: http://www.kotisatama.net/fi/raamattujasana/viikonsana/sana.php?paivays=2007-02-20
Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa -kurssi (2424301) syksyllä 2012

Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ja terveystieteiden tiedekunnan yhteinen kurssi 2424301 Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa (3 op) toteutetaan  30.10.-11.12.2012 yhtä aikaa sekä Kuopiossa että Joensuussa. Luennot alkavat aina tiistaisin klo 15.15.
Luentojen oheismateriaalia julkaistaan HOLISMI-alasivulla. Myös edellisten lukuvuosien 2010-2011 ja 2011-2012 luentojen oheismateriaali on edelleen sivuilta ladattavissa.
Johdatus psykiatriaan 2424303 -kurssin aineistot ovat myös ladattavissa omilta alasivuiltaan.
Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Soveltavien opintojen orientaatiojakson aineistoja syksyllä 2011

Joensuun teologikoulutuksen kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen orientaatiojakson opetusmonisteita, PowerPoint-esityksiä ja muuta materiaalia on jaossa Orientaatiojakson sivuilla.
Tallennettu kategorioihin Soveltavien opintojen ohjaajat | Jätä kommentti

Soveltavien opintojen uudet kurssit syksyllä

TIEDOTE 24.8.2011
Itä-Suomen yliopiston teologian osaston tutkinnonuudistuksen seurauksena vapaasti valittavien opintojen osuus sekä teologian kandidaatin että maisterin tutkinnossa laajenee merkittävästi.
Tähän liittyen soveltavien opintojen opetustarjonnassa on tulevana lukuvuonna selvästi aikaisempaa enemmän työelämätaitoihin liittyviä vapaasti valittavia kurssiosioita.
Tarjolla on sielunhoidon soveltavien opintojen psykiatrian, hoitotieteen ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen kurssien lisäksi kaikille avoimia yhteiskunnallisten soveltavien opintojen kursseja tutkijanuraan, arvovaikuttamiseen ja hallintomenettelytaitoihin liittyen.
Ilmoittautumisaika niihin on parhaillaan menossa. Kannattaa siis tutustua oheiseen kurssiluetteloon ja valita niistä omaa ammattitaitosuunnittelua vastaavat opintojaksot. Kaikille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti WebOodissa.
TUTUSTU KURSSIEN SISÄLTÖIHIN: Uudet kurssit -tiedote.
Tallennettu kategorioihin Sielunhoidon soveltavat opinnot | Jätä kommentti

Mistä puhetaito viriää?

Seurakunnasta tuli palauteviesti eräältä papilta:

Olen nyt kuunnellut useiden Joensuusta valmistuneiden ja siellä opiskelevien saarnoja ja puheita. Teidän tulee kiinnittää paljon huomiota puhetaitoon; se on aika lailla puutteellinen.

  1. Äänenkäyttö: sen voimakkuutta ja kuuluvuutta on mahdollista oppia. Missä mahtaa olla vika, kun äänenkäytön heikkouden huomaa lähes jokaisella.
  2. Puheen rytmitys: yksinkertaisesti vauhti on liian nopea ja rytmitys usein muutoinkin ontuva. Seurakunnalla täytyy olla mahdollisuutta ajatella, mitä puhuja/saarnaaja esittää.
  3. Rukous: seurakunta tajuaa, milloin liturgi rukoilee ja milloin puhuu rukouksen.

Mitä tälle asialle voisi olla tehtävissä? Mihin yhteyteen soveltavissa opinnoissa puhetaidon koulutusta tulisi lisätä?

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Työyhteisöseminaarin tekstit ja muita orientaatiojakson materiaaleja

Kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen orientaatiojakson jaossa olevat materiaalit löytyvät nyt omalta alasivultaan.
Lisään aineistoa sitä mukaan, kun tuntiopettajien kanssa asiasta sovitaan.
Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito, Työelämä kirkossa | Jätä kommentti