Ennakkoinfo ja valmistautuminen soveltavien opintojen orientaatiojaksolle (2424101)

INFOT VUONNA 2014 KOOTUSTI:

Kevätlukukauden aikana kirkollisiin soveltaviin opintoihin hyväksytyt opiskelijat saavat sähköpostiviesteissä yksityiskohtaista informaatiota sekä orientoivien opintojen että seurakuntajakson järjestelyistä.

Sama ennakkoinformaatio julkaistaan oheisissa pdf-dokumenteissa. Sitä myös päivitetään näillä sivuilla.

Soveltavien opintojen suorittaminen on koko vuoden kestävä urakka, jossa suuri merkitys on reflektiivisellä ryhmätyöskentelyllä  ja oppimisen kokonaisvaltaisella prosessilla. On siis tärkeää, että opiskelijat lähtiessään opintojaksolle varaavat sitä varten riittävästi aikaa ja resursseja lukuvuotta suunnitellessaan.

Tämän johdosta opiskelija myös vahvistaa osallistumisensa soveltaviin opintoihin allekirjoittamalla oheisena liitteenä olevan sitoumuslomakkeen. Sen tekstiin on syytä tutustua huolellisesti, sillä siinä todetaan mm. opiskelijaa sitovan vaitiolovelvollisuuden puitteet.Sitoumus kokonaisuudessaan sisältää seuraavat asiat:
  1. Kurssiosioilla ja työssäoppimisessa on läsnäolovelvoite. Soveltavien opintojen oppiminen perustuu henkilökohtaisen yksilöllisen työssäoppimissuunnitelman rakentamiseen, ryhmäohjauksessa tapahtuvaan harjoitteluun, kirjallisten reflektointitehtävien suorittamiseen ja osallistumiseen ryhmän yhteiseen oppimisprosessiin sekä seurakuntajakson aikana kokoaikaiseen ohjattuun työssäoppimiseen. Tästä syystä opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelija tiivistä sitoutumista kaikkien osakurssien suorittamiseen annettujen ohjeiden mukaisesti.
  2. Pakottavista syistä opiskelija voi olla poissa kultakin kurssiosiolta yhden (1) kerran, kun siitä on erikseen sovittu asianomaisen opettajan kanssa.
  3. Opiskelija sitoutuu pitämään salassa työssäoppimisen aikana tietoonsa saamat kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat, siten kuin Julkisuuslaki ja Kirkkolaki velvoittavat (ks. Julkisuuslaki 23 §, 24 § ja Kirkkolaki 6:3 §, 25:8 § 1).
  4. Opiskelija sitoutuu soveltavien opintojen eettisiin periaatteisiin (liite 1. Hyväksytty Soveltavien opintojen neuvottelukunnan kokouksessa 26.3.2014). Eettisiä ohjeita koskeva yhteiskeskustelu käydään ensimmäisen orientaatiojakson ensimmäisen Työelämäseminaarin yhteydessä.
  5. Opintojaksolle osallistumisen peruuttaminen on mahdollista vain kirjallisen hakemuksen perusteella pakottavien henkilökohtaisten syiden perusteella. Hakemus osoitetaan soveltavien opintojen yliopistonlehtorille, joka myös antaa asiasta päätöksen.
Lopullista työssäoppimisseurakuntaa ei ole vielä vahvistettu, joten työssäoppimispaikkakunnaksi tällä hetkellä merkitään vain se paikkakunta, jolle olet tammi-helmikuussa menossa.
Allekirjoitettu sitoumus tulee palauttaa yliopistonlehtori Heikki Salomaalle 19.5.2014 mennessä yliopiston osoitteella: Teologian osasto, Pl 111, 80101 Joensuu tai sisäisessä postissa tai vaikkapa ovilokeroon (teologian osaston 2. krs.).

ANSIOLUETTELO SOVELTAVIA OPINTOJA VARTEN-ohje

Yksityiskohtaisia ohjeita CV:n laatimiseen löytyy verkosta:

Kaksi mallia ansioluettelon laatimiseksi soveltavissa opinnoissa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *