Kirkolliset soveltavat opinnot

YLEISKUVAUS OPINTOJAKSOSTA

Kirkon virkaan vaadittavissa soveltavissa opinnoissa perehdytään papin ammattitaitoon, ammattietiikkaan ja ammatti-identiteettiin sekä laajemminkin kirkon työn ammattikäytäntöihin sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappis- ja lehtorinvirkoihin edellytetään vähintään 20 op:n laajuiset soveltavat opinnot. Itä-Suomen yliopistossa ne toteutetaan yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa siten, että valtaosa opetuksesta tapahtuu työssäoppimisseurakunnissa yliopiston valitsemien opettajien johdolla.

Soveltavat opinnot koostuu kahdesta osiosta:

Osio A  Orientoivat opinnot J003294A (8 op): Jakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet käytännön oppimisjakson toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Orientaatiojaksolla käsitellään Suomen ev.-lut. kirkon papilta edellytettyä osaamista jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen, sielunhoidon ja yleisten työelämätaitojen osa-alueilla. Syyslukukaudella opiskelija osallistuu aktiivisesti jumalanpalveluselämän, sielunhoidon, uskontokasvatuksen ja kirkkolaulun opetusryhmiin sekä muuhun soveltavien opintojen opetukseen. Orientaatiojaksoon liittyy kirjallisia oppimistehtäviä ja ohjattu työssäoppimissuunnitelman laatiminen.

Työssäkäyviä opiskelijoita varten on tarjolla intensiiviryhmiä, joissa orientaatiojakson opintojen suorittaminen on mahdollista syyskuun 2011 aikana.  Orientaatiojakson ryhmiin ja seminaareihin ilmoittautuminen tapahtuu 10.-31.5.2011.

Osio B Työssäoppimisjakso seurakunnassa J003294B (12 op): Opintojakso suoritetaan kokopäivätoimisena opiskeluna ja työskentelynä erikseen sovituissa paikallisseurakunnissa tammi-helmikuussa kahdeksan viikon ajan (viikot 2-9). Opiskelija työskentelee työssäoppimisjaksolla kaikissa sellaisissa papin tehtävissä, joita hän ilman pappisvihkimystä voi toimittaa. Työpaikkaohjaajat ohjaavat työn käytäntöihin, ammattietiikkaan, ammatti-identiteettiin ja ammattikuvaan liittyvää oppimisprosessia. Työssäoppimisen aikaisissa työelämäseminaareissa käsitellään jumalanpalvelusosaamisen, uskontokasvatuksen, sielunhoidon, papin ammatti-identiteetin sekä yleisten työelämätaitojen osa-alueita. Työssäoppimisjaksoon liittyy kirjallisia oppimistehtäviä.

Kun tässä opintojaksokuvauksessa jäljempänä Suomen ev.-lut. kirkon papin tehtävästä, kaikki siitä sanottu on sovellettavissa myös Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntalehtorin tehtävään.

POISSAOLOT ORIENTAATIOJAKSON RYHMISTÄ

Ohjaajien yhteisessä työpalaverissa olemme sopineet seuraavista menettelyistä soveltavien opintojen ryhmäohjausten suhteen:

Kaikissa orientaatiojakson ryhmissä opiskelijan odotetaan osallistuvan työskentelyyn koko ryhmän ajan. Jos kuitenkin pakottavasta syystä opiskelija joutuu olemaan poissa ryhmäohjauksesta, hänen tulee ilmoittaa siitä ennalta opettajalle. Yksi poissaolo ei vielä aiheuta lisätehtäviä tai korvaamisvelvollisuutta. Jos poissaoloja kertyy tätä enemmän, ohjaaja määrittelee opiskelijalle korvaavan tehtävän.

2 Responses to Kirkolliset soveltavat opinnot

  1. minä sanoo:

    yritä ymmärtää ja yritä tulla ymmärretyksi 🙂

  2. kaikki harjoittelijat sanoo:

    Heikki on paras soveltavien vetäjä! Innostunut, osaava ja rohkaiseva!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *